Fotovoltaik Sistem Entegrasyonu ve Testleri

Fotovoltaik Sistem Entegrasyonu ve Testleri

Sorumlu APYK: ODTÜ-GÜNAM

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Talat ÖZDEN

Proje Bilgileri:

Bu proje halen piyasada satışa sunulan (PERC, IBC, HJT, Shingled ve Toz tutmayan ve yansıtmayan yüzeyli) veya prototip aşamasında olan farklı kurumların FV ürünlerini ve Türkiye Fotovoltaik Teknolojileri Platformunun Araştırma Projeleri sonunda elde edilecek ürünleri, aynı ortamda, tek bir proje ekibi tarafından, laboratuvar ve açık alan koşullarında test edilmesini kapsamaktadır. Laboratuvar testlerinin bir kısmı ODTÜ-GÜNAM bir kısmı TSE test ortamında yapılacak, açık alan testleri ise ODTÜ-GÜNAM açık alan test platformunda gerçekleştirilecektir. 48 aylık proje süresince hali hazırda farklı kurumlar tarafından satışa sunulmuş veya prototip aşamasındaki ürünler tedarik edilerek en az bir yıl test edilecektir. Türkiye Fotovoltaik Teknolojileri Platformunun Araştırma Projelerinde oluşturulacak prototipler ise bir kısmı bir yıl veya daha uzun süre test edilirken, proje süresinin son 6 ayında yapılacak ürünler de en az 6 ay teste tabi tutulacaktır. Ayrıca proje ortaklarının proje hedeflerine ulaşırken yapacakları çalışmalar sonucunda ara dönemlerde üretecekleri FV hücreler/mini-paneller hem ODTÜ-GÜNAM ve TSE laboratuvarlarında, hem de ODTÜ-GÜNAM açık alan test platformunda test edilecektir. Elde edilecek sonuçlar yatırımcılar ve karar vericiler için önemli bilgiler içerecek ve kısa ve uzun dönem performans analizleri ve yatırımlar için tekno-ekonomik fizibilite çalışmaları konusunda hassas ve doğru hesaplar yapılmasını da sağlayacaktır.