IBC (Interdigitated Back Contact) hücre tipi, hem n-tipi hem de p-tipi katkılanmış eklem bölgelerinin arka yüzeye taşındığı, arkadan bağlantılı (Back Contact ‘BC’) hücre yapılarından bir tanesidir. IBC tipi hücrelerde ön yüzeydeki optik kayıp sıfıra indiği için kristal silisyum (c-Si) tabanlı hücre yapıları arasındaki en yüksek verim potansiyeli bu hücre grubuna aittir. Dünyada IBC üretimi, yüksek maliyet nedeni ile sınırlı kalmıştır. Bu proje çalışmasında, IBC hücreler çift taraflı olarak geliştirilecek ve böylece etkin verim değeri %26’nın üzerine çıkartılacaktır. Ayrıca tamamen GÜNAM tarafından geliştirilecek yeni proses teknikleri ile üretim maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenmiştir.