Shingled FV Modüller İçin Yeni Hücre Kesim Tekniklerinin Geliştirilmesi ve Bu Hücreler Kullanılarak Cam/Cam FV Panel Geliştirilmesi

Shingled FV Modüller İçin Yeni Hücre Kesim Tekniklerinin Geliştirilmesi ve Bu Hücreler Kullanılarak Cam/Cam FV Panel Geliştirilmesi

Sorumlu APYK: ASELSAN A.Ş.

Proje Yürütücüsü: Emircan ÖZDEMİR

Proje Bilgileri:

Fotovoltaik (FV) modüller güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürebilen aygıtlardır. Bu aygıtların verimleri güneş hücresi ve FV teknolojilerine bağlı olarak değişir. Hücreden modüle geçerken yaşanan kayıplar (CTM), modül gücü ve verimi; FV modül üretimi sırasında kullanılacak olan modül bileşenleriyle ve özellikle laminasyon cihazı parametreleriyle doğrudan ilişkilidir.

CTM kayıplarının başında optik ve elektriksel kayıplar gelmektedir. Bu optik ve direnç kayıplarını minimize etmenin bir yolu da shingled FV panel üretimidir. Bu sayede daha yüksek güçlü ve Wp (watt pik) başına daha düşük maliyetli FV panel üretilebilir.

Bu projenin amacı; tam veya yarım hücreli aynı alana sahip FV modüllere kıyasla daha yüksek çıkış gücü ve daha yüksek verime sahip, düşük CTM’li shingled FV modül üretmektir. Bunun için ilk olarak 4-6 busbarlı tek yüzlü ve/veya çift yüzlü güneş hücreleri kesilerek 5-7 parçaya ayrılacaktır. Bu projede shingled panel teknolojisine uygun hem mono hem de çiftyüzlü hücreler kullanılarak yeni hücre kesim tekniği geliştirilecektir. Sonraki aşama shingled FV modül üretiminde kullanılacak olan en uygun modül bileşenleri ve üretim parametreleri belirlenmesi için üretim denemeleri yapılacaktır.