Fotovoltaik (FV) panellerin ürettiği kullanılır enerji miktarında, panel kapak camları da gözelerin etkinliğinin yanısıra belirleyici rol oynayan etmenlerdendir. Çok değişik çevre şartlarının olduğu ülkemizde ve güneş enerjisinin yoğun kullanımının beklendiği MENA ülkelerinde tozlanma, üretilecek enerjiyi önemli oranlarda etkilemekte ve bunun yanı sıra çok sık yapılması gereken temizleme masrafları da sistemlerin ekonomik fizibilitesini önemli ölçülerde etkilemektedir.