Proje, yerli ve milli, yüksek verimli, seri üretime uyumlu çiftyüzlü c-Si heteroklem (SHJ) güneş hücre ve panellerinin üretilmesini ve ülkemizde bu sektörün gelişmesini sağlayacaktır. Projede geliştirilecek hücrelerin ön taraftan verimi en az %24, çift yüzlü hücrelerin etkin verimi (ön yüz verimi + arka yüz verimi *0.2) %27, 8 nolu projede geliştirilecek çift yüzlü panelin etkin verimi ise %23 olacaktır.