10 kW Altı Fotovoltaik Çatı Uygulamaları için, Düşük DC Gerilimli, Galvanik İzolasyonlu, Yüksek Verimli ve Çift Yönlü Çalışabilen Hibrit Evirici Geliştirilmesi

10 kW Altı Fotovoltaik Çatı Uygulamaları için, Düşük DC Gerilimli, Galvanik İzolasyonlu, Yüksek Verimli ve Çift Yönlü Çalışabilen Hibrit Evirici Geliştirilmesi

Sorumlu APYK: TESCOM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Proje Yürütücüsü: Enis DOKURLAR

Proje Bilgileri:

Proje çerçevesinde 10 kW altı fotovoltaik çatı uygulamaları için THS-7 düzeyinde yerli bir hibrit evirici geliştirilecektir. Projede geliştirilecek özelliklerdeki bir mikro evirici tasarımının ülkemizde de artması beklenen çatı pazarı için uygun bir çözüm oluşturacağı öngörülmektedir. Ayrıca, projede ileride ticarileşmesi beklenen, yüksek verim, yüksek güç yoğunluğu ve yüksek anahtarlama frekansı özelliklerine sahip SiC (Silisyum Karbür) ve GaN (Galyum Nitrat) transistörlere uygun DC/DC ve DC/AC topolojiler ve kontrol yöntemleri de ODTÜ-GÜNAM tarafından doktora ve yüksek lisans bursiyerleri tarafından geliştirilecektir.

Proje kapsamında geliştirilecek evirici MPPT girişi, platform üyesi ODTÜ-GÜNAM, Parla Solar, NÖHÜNAM ve ASELSAN tarafından üretilecek PERC, IBC, çiftyüzlü IBC, HJ ve perovskit-cSi tandem gibi hücre ve panel teknolojileri ile uyumlu çalışabilecek şekilde geliştirilecektir. Bu sayede paneli ve eviricisiyle tamamen yerli bir güneş enerji sistemi elde edilecektir. Proje süresince geliştirilen evirici, alt projenin tamamlanması sonrası ODTÜ-GÜNAM tarafından programın son 12 ayında FV sistemlere entegre edilerek ilgili standartlara ve sertifikalara göre test edilerek ticarileşmesi için gerekli aşamalar tamamlanacaktır.