Bu proje halen piyasada satışa sunulan (PERC, IBC, SHJ, Shingled ve toz tutmayan ve yansıtmayan yüzeyli) veya prototip aşamasında olan farklı kurumların FV ürünlerini ve Türkiye Fotovoltaik Teknolojileri Platformu’nun Araştırma Projeleri Yürüten Kuruluşları tarafından yapılması planlanan 12 projeden 8 tanesinde geliştirilecek olan THS seviyesi 5 ve 6 aralığındaki ürünlerin, aynı ortamda, tek bir proje ekibi tarafından, laboratuvar ve açık alan koşullarında test edilmesini kapsamaktadır. Yapılacak testler, prototiplerin THS seviyesini bazı projeler için 5’ten 6 seviyesine; diğerleri için ise de 6’dan 7 seviyesine getirecek ölçümleri içerecektir.