Çift Taraflı IBC Tipi Hücre Geliştirilmesi

Çift Taraflı IBC Tipi Hücre Geliştirilmesi

Proje Yürütücüsü: Dr. Raşit TURAN

Sorumlu APYK: ODTÜ-GÜNAM

Proje Bilgileri:

IBC (Interdigitated Back Contact) hücre tipi, hem n-tipi hem de p-tipi katkılanmış eklem bölgelerinin arka yüzeye taşındığı, arkadan bağlantılı (Back Contact ‘BC’) hücre yapılarından bir tanesidir. IBC tipi hücrelerde ön yüzeydeki optik kayıp sıfıra indiği için, kristal silisyum (c-Si) tabanlı hücre yapıları arasındaki en yüksek verim potansiyeli bu hücre grubuna aittir. Diğer BC hücreler ile karşılaştırıldığında; sahip olduğu sıfır optik kayba ek olarak, düşük hücreden panele (C2M) kayıpları ve daha estetik görüntüsü nedeniyle özellikle BIPV uygulamaları için IBC tipi hücreler oldukça önemli bir potansiyele sahiptir.

Dünyada IBC üretimi, yüksek maliyet nedeni ile sınırlı kalmıştır. Ancak, yapılacak Ar-Ge çalışmaları ile hücre veriminde artış ve ve üretim maliyetinde meydana gelecek düşüş ile IBC teknolojisinin daha cazip hale gelmesi ve dünya pazarlarındaki payının artması beklenmektedir. Az sayıda üretilen IBC hücrelerin hepsi tek yüzlü olup, arka taraf tamamen metal ile kaplıdır. Ayrıca karmaşık proses aşamaları üretim maliyetini artırmaktadır.

Bu proje çalışmasında, IBC hücreler çift taraflı olarak geliştirilecek ve böylece yüksek etkin verim değeri elde edilecektir. Ayrıca tamamen ODTÜ-GÜNAM tarafından geliştirilecek yeni proses teknikleri ile üretim maliyetleri düşürülecektir.