Bu projenin amacı, yüksek etkin verim değerli, kolay üretilebilir, çift taraflı, PERC+ tipi, güneş hücreleri geliştirilmesidir. “ÇİTAP+”, geliştirilecek olan cift taraflı PERC+ tipi güneş hücresine verilen ticari isimdir. PERC hücre teknolojisi genel hatları ile kendisinden bir önceki teknoloji olan standart Al-BSF hücre teknolojisi üzerine kurgulanmış olup üretim sürecine özellikle yenilikçi pasivasyon yaklaşımlarının eklenmesi ile hücre verimlerinde dikkate değer artış sağlanmıştır. Endüstriyel üretime entegrasyonu sonrası kısa sürede fotovoltaik pazarı büyük ölçüde domine eden teknoloji olmuştur.