Bu projenin ana amacı, fotovoltaik (FV) konusunda Türkiye’deki mevcut bilgi birikimi ve deneyimlerin bir araya getirilerek, uluslararası pazarda giderek yaygınlaşmakta olan 1500V DC FV evirici teknolojisinin millileştirilmesi, THS-6 seviyesinde yenilikçi ve özgün bir evirici tasarlanarak yerli teknolojinin oluşturulmasıdır. Proje çıktıları ile ülkemizin FV temelli güneş enerjisi santral (GES) ekipman ihtiyaçlarını kendi teknolojisi ile üreten ve dünyaya ihracat yapabilen hale gelmesi hedeflenmektedir. Güncel durumda, DA/DA tarafta nihai prototipe yönelik test doğrulama süreçleri tek dizi için doğrulanmıştır. DA/AA taraf için şebeke bağlantılı fonksiyonel testler ve alt bileşen iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Tüm dizi evirici için anma gücü testleri ve mekanik sistem entegrasyonuna yönelik çalışmalar devam etmektedir.