Çift Taraflı Heteroeklem Tipi Hücre Geliştirilmesi (ÇİTAH)

Çift Taraflı Heteroeklem Tipi Hücre Geliştirilmesi (ÇİTAH)

Sorumlu APYK: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Proje Yürütücüsü: Ayşe SEYHAN

Proje Bilgileri:

İstikrarlı büyüyen, sürdürülebilir ve teknolojik kazanımların azami düzeyde olduğu bir fotovoltaik sektörünün ülkemizde oluşturulabilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda önerilen proje, yerli ve milli, yüksek verimli, seri üretime uyumlu çiftyüzlü c-Si heteroklem (SHJ) güneş hücre ve panellerinin üretilmesini ve ülkemizde bu sektörün gelişmesini sağlayacaktır. Projede geliştirilecek hücrelerin ön taraftan verimi en az %24, çift yüzlü hücrelerin etkin verimi (ön yüz verimi + arka yüz verimi *0.2) %27, 8 nolu projede geliştirilecek çift yüzlü panelin etkin verimi ise %23 olacaktır. Proje ürünleri güneş enerji santralleri (GES), bina uyumlu fotovoltaikler (BIPV), su üzerinde GES gibi birçok uygulama alanına sahiptir. Böylece geliştirilen teknoloji ülkemiz fotovoltaik sektöründe daha fazla iş imkânı yaratılmasına katkı sağlanacaktır. Proje kapsamında yetiştirilecek yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile firma çalışanları ülkemizin güneş teknolojileri alanında nitelikli-yetişmiş insan gücüne katkı sağlanacaktır. Proje sonuçları ve ürünleri yurtiçi ve yurtdışı kongre, fuar ve konferanslarda, sosyal medya ve ilgili proje ortaklarının ve platformun web sitelerinden paylaşılarak toplum bilincinin artması ve bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Proje çalışmalarına, TFTP ekibine uluslararası ortak olarak katılan IMEC (Belçika) destek verecektir. IMEC ile yürütülecek çalışmalar İngilizce yazılmış ayrı bir dokümanda tanımlanmıştır. Özellikle hücre geliştirme aşamasında IMEC ile çapraz deneyler tasarlanmıştır. Bu deneyler, bir yandan mevcut temel proseslerin niteliğini geliştirirken, öte yandan bazı yeni malzemelerin denenmesi ile özgün hücrelerin geliştirilmesini sağlayacaktır. Ayrıca, IMEC tarafından geliştirilen TWILL adı verilen metal kontak sistemi (inteconnection) projede uygulanacaktır. Böylece IMEC hücre geliştirmenin yanı sıra 8. proje çerçevesinde gerçekleştirilecek olan panel geliştirme konusunda da projeye destek sağlayacaktır.