1500 VDC Dizi Evirici Geliştirilmesi

1500 VDC Dizi Evirici Geliştirilmesi

Sorumlu APYK: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

Proje Yürütücüsü: Aydın BAŞKAYA

Proje Bilgileri:

Fotovoltaik sistemlerin kritik alt sistemlerinden biri olan evirici teknolojisi, GES’lerin sürekli ve en verimli şekilde üretim yapabilmesi için oldukça önemlidir. Bu projenin temel amacı, Türkiye’nin fotovoltaik (FV) temelli güneş enerjisi santral (GES) ekipman ihtiyaçlarını kendi teknolojisi ile üreten ve dünyaya ihracat yapan bir ülke haline gelebilmesi için, gelişen FV teknolojisine uyumlu, rekabetçi ve özgün bir evirici prototipi geliştirilmesidir. Proje kapsamında, MİLGES projesi ile fotovoltaik eviriciler konusunda edinilen bilgi birikimi geliştirilerek, kullanımı geçtiğimiz birkaç yıl içinde yaygınlaşmaya başlamış olan 1500 VDC fotovoltaik sistemlerde kullanılabilecek, ticari bir FV eviricinin tüm fonksiyonlarına sahip yüksek güçlü bir dizi evirici prototipi geliştirilmesi amaçlanmaktadır.