Vizyon & Misyon

Vizyon & Misyon

TFTP Vizyonu: TFTP bir yandan ülkemizin enerji sorununa stratejik katkılar üretirken, diğer yandan da ileri teknolojiler geliştiren, bu teknolojileri başka alanlarda da (mikroelektronik, savunma sanayi vb.) kullanan, teknoloji ihraç eden, AR-GE kültürünün oluşmasına ve araştırmacı eğitimine katkı veren, yeni ve nitelikli iş alanları oluşmasının zeminini oluşturan geniş ve uzun erimli bir vizyona sahip olacaktır.

TFTP Misyonu: Türkiye’de yüksek verimli silisyum tabanlı güneş hücresi türleri, fotovoltaik sistemlerde kullanılan ileri malzemeler, fotovoltaik panel teknolojileri ve fotovoltaik güç sistemleri teknolojilerinin teknoloji hazırlık düzeylerinin yükseltilmesi ve sanayiye aktarılmasıdır.