PROJECT 4

PROJECT 4

Proje Adı: Çift taraflı PERC+ Tipi Güneş Hücresi Geliştirilmesi ve Panel Üretimi (ÇİTAP+)

Bu projenin amacı, yüksek verimli (>24%), kolay üretilebilir, çift taraflı, PERC+ tipi, güneş hücreleri geliştirilmesidir. Hücrenin arka taraftan veriminin %20’nin üzerinde olması, böylece etkin verimin %26 değerine ulaşması hedeflenmektedir. Projede kullanılacak olan işlemler, çift taraflı hücre üretimini olabildiğince basitleştirmeye yönelik olacaktır. Böylece maliyet/performans oranı düşürülecektir. Bu kapsamda, yenilikçi katman ve yığın kullanımları ve bu denemelerin güneş hücresi performansına etkileri, ODTÜ-GÜNAM tesislerinde, prototip olarak yapılacaktır ve analiz edilecektir. Geliştirme ve optimizasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra, ParlaSolar üretim hattında bu teknolojilerin deneme üretimleri ve testleri yapılacaktır.