Working Instruction

Working Instruction

TFTP platformu yurt içinden;

➤ 2 üniversite,

➤ 1 araştırma enstitüsü,

➤ 6 özel sektör kuruluşu.

Yurt dışından;

➤ 4 araştırma enstitüsünü.

Ortak bir amaç etrafında bir araya getirerek kurulmuştur.

Toplam 9 kurum/kuruluşun ortak çalışması ile Platform Çalışma Yönergesi oluşturulmuş, program araştırma projesi yürütücülerinin mutabakatı ve imzası ile yürürlüğe alınmıştır.