TFTPT kapsamında yürütülen SOLARSOS projesi araştırmacılarından, ODTÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan ERDİL, 30-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleştirilen “Supporting the Drivers of the Green and Digital Transition” etkinliğine katılmıştır.Bu etkinlik, ACRID – Ortak Aday Ülkeler Araştırma, İnovasyon ve Kalkınma Ağı, K4I Forumu ile ortaklaşa, kamu, özel ve akademik sektörleri bir araya getirerek Araştırma ve İnovasyon (AR&GE) odaklı düzenlenen etkinlikler arasındadır ve katılım ve aday ülkeler için mevcut AB fırsatlarını keşfetme ve inovasyon kapasitelerini geliştirme için iş birliğini güçlendirmeyi amaçlamıştır.Bu toplantı kapsamında, ODTÜ ve ODTÜ-GÜNAM arasında ortak yürütülen bir AB projesi yazım sürecine Arnavutluk’tan bir ortak da katılmıştır. Bu katılım, etkinliğin ve TFTP finansmanının yaygın etkisine destek vermiştir.