Supporting the Drivers of the Green and Digital Transition

TFTPT kapsamında yürütülen SOLARSOS projesi araştırmacılarından, ODTÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan ERDİL, 30-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleştirilen “Supporting the Drivers of the Green and Digital Transition” etkinliğine katılmıştır.Bu etkinlik, ACRID – Ortak Aday Ülkeler Araştırma, İnovasyon ve Kalkınma Ağı, K4I Forumu ile ortaklaşa, kamu, özel ve akademik sektörleri bir araya […]

Yayın Başarıları

ODTÜ-GÜNAM Gelişen Fotovoltaik Teknolojileri Birimi araştırmacılarının “Tuning 2D Perovskite Passivation: Impact of Electronic and Steric Effects on the Performance of 3D/2D Perovskite Solar Cells“ başlıklı makalesi, Advanced Energy Materials (2022 yılı etki faktörü 27,8) dergisinde yayınlandı ve derginin kapak görseli oldu.  ODTÜ-GÜNAM Gelişen Fotovoltaik Teknolojileri Birimi araştırmacılarının ‘Efficient and stable inverted wide‐bandgap perovskite solar cells […]